A.P. MØLLER FONDEN er blandt de største i Danmark og favner både meget omkostningstunge projekter og gode ideer, der kræver mindre støtte. Størrelsen af årets uddelinger kan variere fra år til år. Samlet er der fra 2013 til 2017 bevilget støtte for 5,59 mia. kr. Her i indeholdt at der i 2013 ekstraordinært blev bevilget 1 mia. kr. til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Essensen har siden 2012 arbejdet sammen med Fonden omkring bl.a. logodesign, webdesign og design af informationsmateriale.

Contnet Image
lower content image big
lower content image big
lower content image big
Contnet Image
lower content image big
lower content image big

Contnet Image
lower content image big
Contnet Image
lower content image big
lower content image big
Contnet Image
lower content image big
lower content image big
lower content image big
Contnet Image