BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed og renser spildevandet i hovedstadsområdet på tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. BIOFOS udnytter ressourcerne i spildevandet til klimavenlig energi. BIOFOS har desuden en skoletjeneste, der modtager flere end 14.000 gæster om året. Essensen har siden 2014 leveret designløsninger til BIOFOS’ interne og eksterne kommunikation. Foto: Anders Hviid

Contnet Image

lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
Contnet Image