CAMPUS KOLLEGIET ved SDU i Odense bygger på tanken om gode fællesskaber, hvor danske og internationale studerende kan mødes i et kollegiefællesskab og knytte bånd på tværs af kulturer og nationaliteter. Essensen har udviklet kollegiets logo og visuelle identitet.

Contnet Image

Visuel identitet

lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big