‘Natur Nok?’ er DANMARKS NATURFREDNINGSFORENINGS kampagne for mere vild natur i Danmark. Kampagnen skal sætte Danmarks natur på dagsordenen i finanslovsforhandlingerne. Omdrejningspunktet er en webfeature og en underskriftsindsamling, med et åbent brev til regeringen og Folketinget. Målet er at få mere urørt skov og flere naturnationalparker, til gavn for de truede arter og alle, der nyder naturen. Drømmer du også om et vildere Danmark?

Contnet Image
Contnet Image
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
Contnet Image