RIGSREVISIONEN er Folketingets uafhængige revisionsmyndighed. Essensen udvikler infografikker til Rigsrevisionens mere end 25 årlige beretninger.

Contnet Image

Infografik

lower content image big
lower content image big
lower content image big
lower content image big
Contnet Image
Contnet Image