ESSENSEN PERSONDATAPOLITIK  Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig

Essensen ApS   

Søtorvet 5, 3. tv  

CVR-nr.: 26753953  

Telefon: 35554883

E-mail: tanja@essensen.com

Formålene med vores behandling af persondataoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Essensen anvender Google Analytics cookies på essensen.com for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
Formål: Identificere og vurdere om du som ansøger er relevant til et givent job.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
Navn, e-mailadresse, adresse, cpr-nummer, beskrivelse af tidligere jobs og uddannelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Dit samtykke. Ved din ansøgning overdrager du selv dine oplysninger til os.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Vi behandler og opbevarer alene oplysninger leveret af dig selv som ansøger.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor relevant du er som ansøger, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 

Når du er kunde eller leverandør hos os, behandles følgende personoplysninger:
Formål: For at kunne servicere vores kunder og opretholde driften af vores virksomhed indsamler, opbevarer og behandler vi personoplysninger på vores kunder og samarbejdspartnere. Vi vil så vidt muligt slette eller anonymisere disse oplysninger, hvis medarbejderen stopper hos vores kunde/samarbejdspartner.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
Navn, e-mailadresse, adresse, e-mailkorrespondance

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Samtykke. Når du som kunde eller samarbejdspartner kommunikerer elektronisk eller sender materiale til os overdrager du selv oplysninger til os.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Vi behandler og opbevarer alene oplysninger leveret af kunden eller samarbejdspartneren selv.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på oplysningernes relevans for vores fremtidige servicering af vores kunder og virksomhedens drift, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 

Dine rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning:
Dette er 1. version af Essensens persondatapolitik skrevet 01-01/2019.